Allmänna/bokningsvillkor

Från den 10/10 2017 gäller följande:

Inställelseavgiften höjs till 350kr, i kostnaden ingår resekostnad samt städmaterial. Gäller på alla våra städuppdrag. Ej rätt till rutavdrag på inställelseavgiften, Aviavgift/Hantering av rutavdraget är på 95kr. Ej rätt till rutavdrag på Aviavgiften/Hanteringskostnaden, Inställelseavgiften på flytthjälp höjs till 750kr enligt skatteverkets normer. Ej rätt till rutavdrag på inställelseavgiften.

 

Följande gäller vid flytthjälp med rutavdrag:
Det arbete som ger rätt till skattereduktion är arbete med packning, uppackning, lastning och lossning samt arbetskosten för de som kör transporten. Däremot ger inte kostnader för flyttbilen, drivmedel, magasinshyra, flyttkartonger eller annat material rätt till rutavdrag. Inte heller bortforslingskostnader för tex till återvinningen osv.

 

När det gäller flyttstädning/städning så ger rese/material kostnader ej rätt till rutavdrag.

 

Vid flytthjälp där kunden packar själv så ansvar vi ej för trasiga saker i kartonger osv.

 

Fönsterputs av äldre fönster ansvar vi EJ för eventuella skador som kan uppkomma vid öppning av fönster, putsning, delning av fönster osv. Fönsterputs av 2-sidiga fönster ingår i flyttstädningen. 4-sidiga fönster samt spröjs ingår ej. Beställs extra. Frågor, kontakta oss.

 

Du som kund har uppgett att du har rätt till en preliminär skattereduktion.
Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om skatteverkets
avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.

 

Varför måste vi ta ut en inställelseavgift?
Skatteverket kan inte bedömma om kostnaden för material och resa är inbakad i priset för arbetskostnaden och kan därmed inte godkänna utbetalning av rutavdrag om man inte kan specificera på fakturan att man tar betalt för resa och material.

 

OBS!
Risk för avslag på rutavdraget kan ske oavsett firma om de inte tar ut en rimlig kostnad för resa och material.

Behöver du hjälp med städningen?